Kazou als jeugddienst

Elk jaar trekken duizenden vrijwilligers tijdens de vakanties naar binnen- en buitenland als monitor, kookploeg, verpleegkundige, ... om
onze vakanties te begeleiden. Ook tijdens het jaar kunnen we steevast rekenen op enthousiaste vrijwilligers voor de organisatie
van allerlei activiteiten, het opzetten van vormingen en het meebouwen aan de beweging Kazou.

 

Het geheel wordt in goede banen geleid door de beroepskrachten van de jeugddienst. Per verbond is er een diensthoofd en
(afhankelijk van het verbond) enkele educatieve en administratieve medewerkers.


Download hier onze
beleidsnota 2018-2021
 

Visie

Kazou is ravotten, je amuseren, knotsgekke spelletjes bedenken, hier en daar een vorming meepikken, interessante mensen van alle hoeken van het land ontmoeten,… Kortom, je creativiteit en enthousiasme de vrije loop laten en massa's ervaringen opdoen.

Kinderen en jongeren op een gezonde en groepsbevorderende manier de vakantie van hun leven bezorgen: daar gaat het om. Uiteraard is Kazou meer dan leuke vakanties alleen. Op vakantie, vorming of in de jaarwerking voel je waar Kazou voor staat.

Onze volledige visietekst download je hier!

De veelzijdigheid van kazou
zit verpakt in 5 pijlers

 1. In groep
  ... samen ben je nooit alleen
 2. Groei
  ... kansen geven, krijgen en nemen
 3. Respect
  ... in vertrouwen samenleven
 4. Zinspelend
  ... er zin in hebben, er zin aan geven!
 5. Solidariteit
  ... er zijn voor elkaar

Jomba & inclusie

Bij Kazou is iedereen welkom. Als deelnemer zijn er enerzijds de doelgroepspecifieke JOMBA-vakanties voor kinderen en JOngeren met Bijzonder Aandacht. Anderzijds kiest Kazou ook voluit voor Inclusie en stelt daarom het volledige vakantieaanbod open voor kinderen en jongeren die extra aandacht of begeleiding nodig hebben. Daarnaast trekken we ook voor vrijwilligers de inclusiekaart: we kijken hoe en waar we jongeren met een handicap de kans kunnen geven om een engagement op maat op te nemen.

Jomba binnen kazou

We hebben vakanties voor kinderen en jongeren met een licht, matig of ernstig verstandelijke handicap maar ook voor kinderen en jongeren met een fysieke handicap, gedragsstoornissen of autisme. Daarnaast is er ook een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren die net dat beetje extra aandacht nodig hebben zoals jongeren die bedplassen of hoogsensitieve jongeren.

Voordat een vrijwilliger met Kazou op JOMBA-vakantie gaat, krijgt hij een degelijke voorbereiding. Hij of zij leert de kneepjes van het ‘vak’ om een fantastische vakantie te begeleiden! Op de meeste JOMBA-vakanties zorgt een verpleegkundige voor de nodige medische ondersteuning. De (student) verpleegkundige ontfermt zich over alle medische zaken: medicatie, kleine medische problemen en alle medische ondersteuning die de vakantiegangers nodig hebben.

 

Jomba doelgroepen

 • Kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap
 • Kinderen en jongeren met een fysieke handicap
 • Integratievakanties (vakanties voor jongeren met en zonder handicap)
 • Kinderen en jongeren met autisme of hoogsensitieve kinderen
 • Kinderen die bedplassen
 • Kinderen uit sociaal moeilijke situaties

Inclusie binnen kazou

Inclusie houdt in dat ons ganse vakantieaanbod open staat voor kinderen en jongeren met bijzondere aandacht. Elke inclusie begint met een vraag van de ouders. Samen met de ouders en de vakantieganger gaan we op zoek naar een geschikte oplossing. We nemen de tijd om elke inclusievraag grondig te bekijken. Een pasklaar antwoord hebben we niet: voor sommige kinderen is de extra omkadering, de structuur en de medische ondersteuning van een echte JOMBA-vakantie noodzakelijk, voor andere is inclusie op een gewone vakantie een goed idee. We hebben met Kazou de bereidwilligheid om voor elk kind de beste oplossing te zoeken.

 

Inclusie, ook bij vrijwilligers!

Ook binnen ons vrijwilligerskader willen we jongeren met een handicap een kans geven om een engagement op te nemen in onze organisatie. Deze engagementen kunnen zich situeren in de verschillende geledingen van onze werking: vakantiewerking, vorming, jaarwerking,… De concrete invulling van het engagement wordt bepaald in samenspraak met de beroepskracht van jouw regionaal verbond.

Historiek

In 1947 vertrokken onze voorgangers voor het eerst op vakantie. Toen heetten we nog
'de meisjes en jongens van de Preventieve Luchtkuren'. Welke geschiedenis we
sindsdien doorlopen hebben kan je hier lezen.